Herning Tandlægeselskab

Søvænget 6
 7451 Sunds

60 19 97 45
CVR nummer:    15 66 87 84    
Kontonummer:    Vestjysk Bank 7604-1453127
Kontingent 2016 - 2017 kr. 2200. Nye medlemmer kr. 1100.Tinna Hauge Dollerup
Aulum
tinnahd@hotmail.com
Formand
Mathias Hauberg
Herning
mat.hauberg@gmail.com
Kasserer


My Höjberger
Herning
my.hoejberger@gmail.com
Sekretær
Kristina Bay
Herning
kristinabay@yahoo.dk
Suppleant